Grupa rozwojowa dla psychoterapeutów


„Odkryłem, że regularne spotkania w zaufanej grupie innych terapeutów działają krzepiąco; grupa
oferuje poczucie koleżeństwa, rodzaj superwizji, poszerzanie wiedzy, rozwój osobisty, a niekiedy interwencję w razie kryzysu.”
Irvin D. Yalom

GRUPA ROZWOJOWA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Celem nieograniczonej w czasie grupy dla psychoterapeutek/ów jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, uzyskiwanie i dawanie wsparcia, troski oraz rozwijanie się w bezpiecznym środowisku pełnym zrozumienia i akceptacji. Jest to miejsce na udzielanie sobie wzajemnie pomocy zarówno w obszarze osobistym, jak i zawodowym. Istotą grupy jest też szczerość i otwartość na rozmowy na temat odpowiedzialności, wolności, samotności, śmierci, sensu życia.

Grupa przeznaczona jest dla doświadczonych psychoterapeutek/ów. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest ukończone czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. 

ZAŁOŻENIA GRUPY

 • Bezterminowa i stała możliwość wsparcia i rozwoju w grupie doświadczonych psychoterapeutek/ów.
 • Kameralna grupa do 12 osób.
 • Grupa półotwarta – do grupy można dołączyć, gdy zwolni się miejsce.
 • Spotkania stacjonarne raz w miesiącu odbywają się w soboty w godzinach od 10:00 do 21:00.
 • Dostęp do zamkniętej grupy na portalu społecznościowym do codziennej wymiany.
 • Wspólne uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach w kraju i na świecie w trybie stacjonarnym i online.
 • Raz do roku wspólny wyjazd – rozmowy wspierające, prezentacje i dyskusje merytoryczne, joga, praktyka uważności, czas na regenerację i przyjemności.

PLAN SPOTKAŃ

 • Wymiana osobistych i zawodowych radości i trudności.
 • Prezentacje i dyskusje merytoryczne – najnowsze badania, koncepcje psychoterapeutyczne, metody pracy, neuronauka, psychodietetyka, etc.
 • Interwizje – omawianie pacjentów dające poczucie, że jest wiele sposobów patrzenia na człowieka, jego trudności i że istnieją różne metody pracy dostosowane do ich potrzeb.
 • Miejsce na pracę nad kłopotliwymi emocjami występującymi u poszczególnych osób i pomiędzy członkami grupy.
 • Joga i praktyka uważności dopasowane do potrzeb psychoterapeutek/ów.
 • Wspólne posiłki, czas na regenerację i przyjemności.

HARMONOGRAM

Rozpoczęcie grupy wyjazdem 08-10 września 2023

 • 07 października 2023
 • 18 listopada 2023
 • 09 grudnia 2023
 • 06 stycznia 2024
 • 10 lutego 2024
 • 09 marca 2024
 • 06 kwietnia 2024
 • 11 maja 2024
 • 08 czerwca 2024

Istotnym założeniem grupy jest długofalowy, wieloletni charakter, dlatego też prosimy o wysyłanie zgłoszenia tylko wtedy, gdy chcesz się podjąć takiego zaangażowania.

Grupę organizuje i czuwa nad nią Justyna Kasprzycka, psycholog, psychoterapeutka integracyjna.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kontakt@justynakasprzycka.com.

Udział w grupie poprzedza konsultacja. Wysłanie zgłoszenia oraz odbycie konsultacji nie gwarantują uczestnictwa w grupie.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia Integracyjna to metoda, której celem jest poszukiwanie najbardziej efektywnej pomocy dostosowanej do trudności i potrzeb Klienta. 

GRUPY DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Celem grupy dla psychoterapeutek/ów jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, uzyskiwanie i dawanie wsparcia, troski oraz rozwijanie się w bezpiecznym środowisku pełnym zrozumienia i akceptacji.

ROZPIESZCZALNIA

Rozpieszczalnia to czas dla siebie, czas na poszukiwanie równowagi i drogi do swojego dobrostanu. Będziemy praktykować jogę i uważność, poszukiwać tego co dobre i ważne. Będzie to moment na regenerację, zatrzymanie się i eksplorowanie swoich pragnień, tęsknot, dążeń. 

PROJEKTY EDUKACYJNE I ROZWOJOWE

Projekty edukacyjne i rozwojowe dla szkół, firm i organizacji - wykłady, szkolenia i warsztaty dla placówek edukacyjnych oraz projekty indywidualnie dopasowane do potrzeb osób, które tworzą Twoją firmę lub organizację.